The coolest prize everrrr


 

Bij iedere Cool Combo (Pizza + Coca-Cola), win je nu een toffe prijs! Check deze prijs en misschien win jij wel de hoofdprijs; de ultieme wintertrip naar Lapland voor jou en een vriend of vriendin!

 

Deze fantastische reis is een echte once-in-a-lifetime experience. Denk aan slapen onder het Noorderlicht in een glazen iglo, hondensleeën, op avontuur op een sneeuwscooter en chillen in Santa's House!

 

Wil jij kans maken op deze te gekke prijs of één van de andere coole prijzen? Bestel dan jouw Cool Combo en je hebt altijd prijs! Je mag zo vaak aan de actie meedoen als je wilt, om zo veel mogelijk kans te maken op die fantastische hoofdprijs!

 

Wil je nog meer kans maken op de felbegeerde hoofdprijs? Deel jouw Cool Combo op social media en verdubbel jouw kansen!

 

Bestel jouw Cool Combo

Hoe doe je mee aan de actie?


 

Stap 1

Bestel jouw Cool Combo via de Domino's app of de Domino's website.

Bestel hier

Stap 2

Ga via de bevestigingsmail naar de site en smelt het ijsblokje voor jouw prijs! Je maakt automatisch kans op die geweldige hoofdprijs!

Stap 3

Extra: deel jouw Cool Combo via social media en verdubbel je kansen op de hoofdprijs!

 

 

De hoofdprijs


 

Belangrijke informatie 


Actievoorwaarden Domino’s Pizza Netherlands B.V. Coolest Prize Everrr

  

  1. ALGEMEEN

 

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Domino’s Nederland B.V., dat bekend staat onder de naam Coolest Prize Everrr (hierna verder te noemen “actie”).

1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website www.dominos.nl/coolestprize en www.thecoolestprizeeverr.nl (hierna verder te noemen “site”).

1.1.3 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Domino’s handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.4 De actie wordt georganiseerd door Domino’s Pizza Netherlands B.V. gevestigd op Franklinweg 33, 4207 HX Gorinchem ter promotie van haar producten door middel van het verstrekken van een aantal prijzen aan de winnaars van de actie.

1.1.5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

 

  1. DE ACTIE

 

2.1 Specificatie actie

2.1.1 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de site.

2.1.2 De actie loopt van 08-12-2016 tot 20-01-2017.

2.1.3 Bij aankoop van een `Cool Combo (Pizza & Frisdrank)` gedurende de actieperiode ontvangt de deelnemer een unieke URL. Op deze website dient de deelnemer een originele reden op te geven waarom hij/zij de hier onder geformuleerde hoofdprijs zou moeten winnen.

 

Hoofdprijs: ‘Slapen onder het Noorderlicht’ in het Kakslauttanen Arctic Resort voor 2 personen. Hier zit het volgende bij inbegrepen: de vlucht (retour) excl. extra bagage kosten van 11 t/m 13 maart 2017, een annulerings-/reisverzekering, verblijf in een glass iglo, incl. twee maal ontbijt, en voor twee avonden een diner in het restaurant, alsmede deelname aan diverse buiten-activiteiten, ter waarde van EUR €4.564. Domino’s zal de eventueel door de winnaar van de actie verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

 

Naast de kans op de hoofdprijs ontvangen deelnemers automatisch een kortingscode voor één van de volgende deals:
Week 50: 1 gratis frisdrank i.c.m. 2 pizza’s
Week 51: 1 medium pizza + 1 stokbroodje + 1 frisdrank voor €9.99 (excl. Red Bull)
Week 52: 10% korting op één pizza bij je volgende bestelling
Week 1: 20% korting op twee pizza’s bij je volgende bestelling
Week 2: koop 2 pizza’s en ontvang 1 cinnastix gratis.

Week 3: 1 gratis frisdrank i.c.m. 2 pizza’s

 

2.1.4 Deelnemers die de gegevens op de website www.dominos.nl/coolestprize en www.thecoolestprizeeverr.nl volledig en correct invullen en hun gegevens aan Domino’s verstrekken, maken kans op de in artikel 2.1.2 genoemde prijzen.

 

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland en met in acht name van artikel 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.2 Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie meermaals deelnemen aan deze actie. Deelnemer ontvangt een automatisch gegenereerde bevestiging van de deelname per email.

2.2.3 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

2.2.4 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:

  1. a) Medewerkers van Domino’s;
  2. b) Medewerkers van Coca-Cola European Partners Nederland B.V.
  3. c) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.5 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.

2.2.6 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Domino’s de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Domino’s te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail naar website@dominos.nl.

2.2.7 Door deelname aan de actie geeft deelnemer, indien hij een prijs wint, Domino’s tevens het recht om zijn naam en/of eventuele foto’s van de uitreiking van de prijs voor promotionele doeleinden van Domino’s te gebruiken.

2.2.8 De gegevens die Domino’s in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Domino’s en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.2.6 genoemd worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt. Domino’s zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

2.3 Vaststelling van de winnaars

2.3.1 Uit alle door Domino’s ontvangen inzendingen wordt door een onafhankelijke jury van Domino’s bepaald wie de winnaar van de hoofdprijs is, gedefinieerd in artikel 2.1.3, op basis van originaliteit van de opgegeven reden.

2.3.2 Deze beoordeling zal aan het eind van de actieperiode plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 2.1.2.

2.3.3 Domino’s zal de prijswinnaar uiterlijk 31 januari 2017 selecteren en per e-mail informeren. De winnaar wordt tevens kenbaar gemaakt op de site en social media. Overige deelnemers ontvangen geen bericht, tenzij zij hier schriftelijk om verzoeken.

2.3.4 Voor een eventuele minderjarige winnaar die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de ouders of voogd eveneens toestemming te verlenen voor het verstrekken van de prijs aan deze deelnemer.

2.3.5 De hoofdprijs wordt enkel verstrekt aan de winnaar en worden niet aan derden overgedragen.

2.3.6 De hoofdprijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

 

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

 

3.1 Aansprakelijkheid Domino’s

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Domino’s garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 Domino’s is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. Domino’s geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van Domino’s cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

 

  1. SLOTBEPALINGEN

 

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Domino’s behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  1. a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
  2. b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen;
  3. c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar website@dominos.nl of telefonisch worden ingediend via 0183-696360.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, locatie Dordrecht.

PublicWebsiteResponsive V1.0.0-(1) [RD0003FF1B1388 - 100.116.140.28 - NEU]