BESTEL ONLINE

Voor België, klik hier

 

Privacy Policy


 

Nederland Privacybeleid 201402

DOMINO'S PIZZA – Nederland

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Laatst bijgewerkt September 2014

 

Domino's Pizza Netherlands B.V. ("Domino's") is de partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens en respecteert de privacy van individuen. De verwerking van uw persoonsgegevens is onder de meldingsnummers m1551262 geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In dit beleid is uiteengezet op welke wijze Domino's en de bijbehorende franchisenemers ("wij" of "ons") uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en beschermen.

Wanneer u een van onze websites bezoekt, bestelt bij een van onze zaken (waaronder franchisezaken) of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacybeleid is uiteengezet. Verwijzingen naar 'website' omvatten het volgende: http://www.dominos.nl of welke andere site, services (waaronder webservices), software of toepassing dan ook die of welk ander medium dan ook dat door Domino’s wordt beheerd.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen of kunnen we uw bestelling mogelijk niet verwerken. Als u het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacybeleid, wordt u verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze websites te vermijden.

Het privacybeleid van Domino's maakt deel uit van de algemene voorwaarden. U kunt deze vinden door gebruik te maken van de volgende koppeling: http://www.dominos.nl/en/corporate/terms-conditions

Herzieningen van dit beleid

Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd herzien wanneer dat nodig mocht blijken. Controleer deze website daarom regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele herzieningen. Als wij van mening zijn dat eventuele substantiële wijzigingen in dit beleid in belangrijke mate op u van invloed zullen zijn, wordt u per e-mail hiervan in kennis gesteld of zal er een kennisgeving worden geplaatst op de startpagina (www.dominos.nl) van onze websites en zullen we u anderszins informeren, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. U kunt aan de hand van de datum bij laatst bijgewerkt hierboven controleren wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

Als u onze websites blijft gebruiken, een bestelling doet bij onze zaken of ons verdere persoonlijke informatie verstrekt nadat dit beleid is gewijzigd, wordt verondersteld dat u het herziene beleid hebt geaccepteerd.

Welke informatie wordt verzameld

Wij verzamelen informatie die we nodig hebben om uw bestellingen te verwerken, om u te registreren voor een account, zoals een eClub-account, om uw sollicitatie ten behoeve van een baan of franchise-aanvraag te verwerken of om andere diensten en/of hulp te bieden waar u om hebt gevraagd. Waar dat mogelijk is, bieden wij u de mogelijkheid om anoniem met ons te communiceren.

De persoonlijke informatie die we van u verzamelen en bewaren ("informatie"), omvat informatie zoals uw voornaam en achternaam, uw postadres, uw telefoonnummer(s) en mobiele nummer(s), uw e-mailadres, de details van uw bestelling, de zaak die is gekozen voor het afhalen van bestellingen, uw IP-adres en uw creditcardgegevens. Wat uw creditcardgegevens betreft, bewaren we slechts een gedeelte van de informatie, zoals hierna is uiteengezet.

Wanneer u solliciteert bij Domino’s of franchisenemer van Domino’s wilt worden, zullen wij u om enige informatie vragen om (met uw instemming) uw geschiktheid als werknemer van Domino's Pizza of franchisenemer te kunnen toetsen.

Wanneer u online bij ons bestelt met het internetbestelsysteem van Domino's Pizza (ongeacht of dit via de website van Domino’s of een toepassing op een smartapparaat gebeurt), verzamelen we aanvullende informatie over u, zoals:

 • uw IP-adres als onderdeel van uw bestelling;
 • uw feedback;
 • uw inzendingen voor onze prijsvragen en trekkingen;
 • uw menuvoorkeuren en eerdere bestelinformatie;
 • eventuele bezorgingsinstructies of opmerkingen;
 • als u een eVoucher gebruikt, verzamelen we uw bestelgegevens, als en wanneer daarvan sprake is.

Hoe verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie op verschillende manieren, waaronder wanneer u:

 • een van onze websites bezoekt (waaronder welke toepassing dan ook die door Domino’s wordt beheerd);
 • zich registreert voor het gebruik van een van de platforms, waaronder eClub, die worden gebruikt door of namens Domino’s;
 • wanneer u 'Vind ik leuk' gebruikt voor onze Facebook-pagina of deelneemt aan enquêtes, promotieacties en wedstrijden via onze Facebook-pagina;
 • onze sociale mediapagina's/profielen gebruikt of volgt, zoals Google+, Twitter, Facebook en Instagram;
 • bestelt via een winkel, een telefoon, het internetbestelsysteem van Domino's, de mobiele site of welke toepassing dan ook;
 • bij ons solliciteert;
 • communiceert via onze franchise- of wervingswebpagina of deelneemt aan de franchise- of sollicitatieprocedure;
 • onze mobiele toepassingen gebruikt;
 • meedoet aan een wedstrijd of promotie-actie via welk medium dan ook;
 • zich inschrijft voor onze eDM-mailinglijst;
 • deelneemt aan een enquête;
 • deelneemt aan focusgroepen, enquêtes en activiteiten op het gebied van marktonderzoek;
 • zich registreert als een eClub-lid;
 • informatie aanvraagt over ons franchisesysteem;
 • feedback over de website verzendt;
 • een vraag verzendt aan de privacymedewerker.

Met uitzondering van hetgeen in dit privacybeleid is vermeld, verzamelen Domino’s of de franchisenemers van Domino's informatie rechtstreeks van u. Er kan echter sprake zijn van gelegenheden waarbij uw informatie wordt verzameld via iemand anders (het is bijvoorbeeld mogelijk dat Domino's uw informatie verzamelt via franchisenemers van Domino's). Waar Domino’s of de franchisenemers van Domino’s uw informatie verzamelen via andere personen, zal Domino’s of de franchisenemer al het redelijke doen om u hierover te informeren (als dit nog niet is bekendgemaakt in dit beleid). Uw informatie wordt in overeenstemming met dit beleid door ons verzameld, bewaard, gebruikt en bekendgemaakt, ongeacht waar we de informatie verkrijgen.

Hoe gebruiken we informatie?

We gebruiken uw informatie voor het doel waarvoor deze aan ons is verstrekt, andere gerelateerde doeleinden en zoals volgens de wet is toegestaan of vereist. Dergelijke doeleinden betreffen het volgende:

 • u een e-mail en/of sms sturen voor het bevestigen van uw bestelling;
 • u in staat stellen om deel te nemen als eClub-lid of u te registeren op welk platform dan ook dat wordt beheerd door of namens Domino's;
 • het verder verwerken van bestellingen die u bij ons doet (bijvoorbeeld het bezorgen van uw bestelling, het communiceren over de bestelling, het verifiëren en verwerken van uw betaling);
 • u helpen herinneren aan eerdere bestellingen en u helpen bij toekomstige bestellingen van ons menu (wanneer u hebt aangegeven dat u dat wilt);
 • u een sms sturen om u te informeren dat uw bestelling onderweg is of gereed is om te worden afgehaald in een van onze zaken;
 • u in staat stellen om deel te nemen als een eClub-lid (zie de afzonderlijke alinea over eClub voor meer informatie over eClub);
 • het verwerken van sollicitaties of franchise-aanvragen die wij van u ontvangen;
 • het beoordelen van prijsvragen en het uitreiken van prijzen, onderscheidingen en aankopen;
 • het verlenen van andere hulp, producten en/of diensten waar u om hebt gevraagd;
 • het vaststellen van het aantal bezoekers op onze websites en het uitvoeren van beoordelingen van onze websites;
 • u op de hoogte houden over wijzigingen van onze websites, goederen en/of diensten;
 • u verzoeken deel te nemen aan marktonderzoek (waaronder focusgroepen, panels en enquêtes), zodat we een beter inzicht krijgen in de behoeften van onze klanten en voor het daar op afstemmen van onze toekomstige producten en diensten. Dit gebeurt uitsluitend per e-mail als u eClub-lid bent of als u op een andere wijze hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke berichten);
 • het analyseren van bestellingen en koopgewoonten, zodat we de bestelervaring, producten en diensten beter op onze klanten kunnen afstemmen;
 • het toesturen van aanbiedingen of informatie over onze producten of diensten, waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor u zijn op basis van uw koopgedrag (dit zal uitsluitend per e-mail worden gedaan als u eClub-lid bent of als u anderszins hebt aangegeven dat u deze wilt ontvangen.
 • Dit zal uitsluitend per sms worden gedaan als u daartoe vooraf toestemming hebt gegeven);
 • u vragen om feedback over onze producten en/of diensten;
 • het reageren op eventuele klachten, vragen en feedback;
 • uw gegevens uit onze databases verwijderen;
 • het analyseren van verkooptrends, voorraadbeheer en verkoop- en voorraadrapportages;
 • eventuele andere doelen die worden vastgesteld op het moment dat uw informatie wordt verzameld; en
 • om fraude te voorkomen, te voldoen aan welke wettelijke verplichting dan ook of zoals anderszins wettelijk is toegestaan of vereist.
 • u op de hoogte stellen van een bestelling die niet / niet tijdig is afgemaakt. Hiervoor hoeft u niet te zijn ingelogd. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of gedeeld met derden voor commerciele doeleinden;

   

Soms ontvangen wij gegevens van onze filialen, klanten en andere derde partijen die ons (of deze anderen) inzicht kunnen verschaffen in online bestel- en koopactiviteiten van onze klanten en die in het algemeen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de Domino’s-ervaring voor onze klanten. Een bestelling van een klant kan ons bijvoorbeeld informatie over de klant bieden (zoals welke pizza’s of bijgerechten de voorkeur hebben) waarmee we de doeltreffendheid van de bestelervaring van de klant kunnen meten en op basis waarvan we de kwaliteit daarvan kunnen verbeteren.

Het kan ook zijn dat we gegevens samenvoegen op basis van informatie die we al over de klant hebben, zodat we een verscheidenheid aan producten, aanbiedingen en voorzieningen aan onze klant kunnen aanbieden of voorstellen of zodat we de bestelervaring van de klant kunnen aanpassen.

Banen bij Domino’s

Wanneer u bij ons naar een baan solliciteert, verzamelen wij (of onze franchisenemer, wanneer dat van toepassing is) de volgende gegevens van u: uw volledige naam, uw geboortedatum, of u gerechtigd bent om in Nederland te werken, uw privéadres, uw telefoonnummers voor contact, uw e-mailadres, uw werkervaring, referenties (het is uw verantwoordelijkheid om contactgegevens aan ons te verstrekken van personen die u nadrukkelijk toestemming hebben verleend om hun persoonsgegevens op te nemen in uw sollicitatie), uw rijbewijsgegevens en uw geslacht. Als u solliciteert naar een functie als chauffeur bij onze zaken, verzamelen we ook uw rijbewijsnummer, het merk en model van uw motorvoertuig en uw kenteken.

Franchise-aanvraag

Wanneer u een franchise-aanvraag bij ons indient, verzamelen wij de volgende gegevens van u: uw volledige naam, uw adres, uw huwelijkse staat, uw taalvaardigheden, informatie over uw gezondheid, opleidingen, werkervaring, zakelijke ervaring, arbeidsverleden, financiële positie en kredietwaardigheid.

U erkent dat u ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven vermelde informatie om uw geschiktheid als werknemer, werknemer bij een franchisenemer of franchisenemer te kunnen beoordelen.

Creditcardgegevens

Domino’s en de franchisenemers van Domino's slaan geen creditcardgegevens op bij bestellingen die in de zaken worden gedaan.

Bestellingen via internet kunnen als volgt worden betaald: contant in de zaak, via betaalkaarten, via waardebonnen, via eVouchers of via een geldige creditcard die moet worden getoond bij ontvangst van uw bestelling. Uw creditcardgegevens zijn vereist voor het verwerken van betalingen voor bestellingen via het internetbestelsysteem, maar deze worden niet opgeslagen als uw bestelling eenmaal is verwerkt.

We bewaren de volgende creditcardgegevens: de naam op de kaart, de vervaldatum en een gemaskeerde versie van het nummer (dat wil zeggen, de eerste zes cijfers en de laatste vier cijfers).

eVouchers

De meeste waardebonnen van Domino’s hebben een eVoucher-nummer dat kan worden verzilverd via het internetbestelsysteem van Domino’s. U hoeft alleen dit nummer in te vullen aan de rechterkant van uw scherm wanneer u online bestelt. Deze informatie wordt vervolgens door Domino’s verwerkt om de korting te verifiëren en toe te passen.

Bekendmaking van informatie aan derde partijen

Waar gepast, kunnen Domino’s en de franchisenemers van Domino's onderling en met andere partijen uw informatie uitwisselen:

 • om het doel te bereiken waarvoor de informatie aan ons is verstrekt;
 • met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld derde partijen die uw online betalingen verwerken, aanbieders van IT-beheer, derde partijen die analyses van klantbestellingen bieden, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag, externe leveranciers die onze sms-dienst verzorgen en mailingverzorgers);
 • rechtspersonen waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming hebt verleend voor het bekendmaken van uw informatie;
 • welke andere rechtspersoon dan ook waaraan wij of onze franchisenemers anderszins volgens de wet informatie mogen of moeten bekendmaken;
 • als uw persoonlijke informatie wordt verzameld in verband met een gezamenlijke promotor of dienstverlener, aan die gezamenlijke promotor of dienstverlener voor marketing- en onderzoeksdoeleinden zoals gecommuniceerd als onderdeel van de promotie op het moment van het verzamelen van uw informatie en in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming;
 • als u een bestelling doet via onze website, mobiele website of app, zal de betaling via een creditkaart, pinpas of Ideal worden overgedragen en worden beheerd door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt en die de betaling zal bevestigingen aan Domino’s door het verstrekken van de transactie-id en de status van de betaling;
 • met enige andere derde partij die aan u is bekendgemaakt op het moment dat uw informatie werd verzameld of nadat uw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt voldaan.

Sommige aan ons gelieerde rechtspersonen of derde partijen die diensten aan ons verlenen, zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie, zoals het moederbedrijf in Australië, Domino’s Pizza Enterprises Limited (“DPE”), IT-dienstverleners die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of contractanten die zijn gevestigd in de Filippijnen. Wij maken, om uw persoonsgegevens te beschermen, gebruik van standaard Europese contractuele bepalingen voor het overdragen van persoonsgegevens via DPE en we hebben er zorg voor gedragen dat onze IT-dienstverleners in de Verenigde Staten zijn gecertificeerd met betrekking tot de US-EU Safe Harbour-beginselen voor de bescherming van persoonsgegevens. We hebben afspraken gemaakt en een verwerkingsovereenkomst gesloten met de dienstverlener in de Filippijnen.  In gevallen waarin we uw informatie bekendmaken aan derde partijen en aan ons gelieerde leveranciers, wordt uw persoonlijke informatie in overeenstemming met hun privacybeleid door de desbetreffende partij verzameld, gebruikt, bewaard en bekendgemaakt.

Domino's Friends-lidmaatschap

Domino's Friends is de elektronische communicatiedatabase van Domino’s waarvan onze klanten lid kunnen worden door zich in te schrijven. Tijdens het bestellen via het internetbestelsysteem van Domino's wordt u gevraagd of u lid wilt worden van Domino's Friends . Als u zich wilt inschrijven, moet u het selectievakje inschakelen om lid te worden van Domino's Friends.

U kunt ook lid worden van Domino's Friends door het achterlaten van uw informatie op de startpagina van onze websites, via registratie in een zaak of anderszins.

De database benut uw informatie om uw (waarschijnlijke) persoonlijke voorkeuren vast te stellen en om u e-mails te kunnen sturen die zijn afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren, zoals reclame, specifieke aanbiedingen (waaronder aanbiedingen van derden/partners, enquête-informatie, gebruikersfeedback, waarde-aanbiedingen, nieuws en prijsvragen voor mensen die zich daartoe hebben geregistreerd (leden)). Wij meten de effectiviteit van deze e-DM-berichten via het gebruik van cookies.

Domino's Friends-leden kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van sms-berichten. Als zij zich voor deze dienst aanmelden, kan Domino's af en toe via sms-berichten aanbiedingen (en bevestigingen van bestellingen) aan deze leden sturen. Leden kunnen zich afmelden voor verdere e-mailberichten of sms-berichten via een koppeling onder aan elk e-mailbericht van eClub en door een sms-bericht te beantwoorden met het woord STOP.

Toegang, nauwkeurigheid en beveiliging

Wij zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is. We raden u echter aan om ons te informeren over wijzigingen in uw informatie, zodat we over een nauwkeurige, complete en actuele versie van uw informatie kunnen beschikken. U wordt verzocht ons in kennis te stellen als u denkt dat uw informatie moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

U kunt op elk gewenst moment om toegang tot uw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijk verzoeken dienen rechtstreeks aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie de sectie Contact opnemen hierna).

Wij hebben adequate maatregelen getroffen om uw informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang, aanpassing of bekendmaking. De veiligheidsmaatregelen omvatten versleuteling, firewalls, fysieke en logische toegangsbescherming, automatische toegangsregistratie en -bewaking en uitgebreide beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen door onze IT-leveranciers. Deze laatste beschikken over een ISO-certificering en worden periodiek gecontroleerd. Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Cookies en vergelijkbare methoden

Een cookie is een stukje informatie dat onze webserver naar uw machine kan verzenden wanneer u een van onze websites bezoekt. Onze websites gebruiken cookies en vergelijkbare methoden voor de volgende doeleinden:

 1. Statistische en analytische doeleinden zoals beschreven in relatie tot eClub hierboven, om in kaart te brengen hoe onze website wordt gebruikt en op welke wijze er op onze website wordt genavigeerd, inclusief het aantal bezoeken, de frequentie en duur van de bezoeken en de populairste sessietijdstippen. Domino’s kan deze informatie gebruiken om de website van Domino’s te evalueren en te verbeteren.
 2. Voor het bevorderen van de integratie van onze website met sociale media, zoals Facebook, Twitter en Google wanneer u bent aangemeld bij deze media.
 3. Om u te herkennen wanneer u onze sites opnieuw bezoekt en om uw toegang tot verschillende pagina’s binnen onze sites te coördineren. Wanneer u daar om hebt gevraagd, gebruiken we tevens cookies om uw voorkeuren op te slaan voor uw volgende bezoek. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe bestelling voor een pizza plaatst, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bestelling persoonlijk af te stemmen, zodat deze op het systeem wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Er wordt een cookie op uw systeem geplaatst dat ons in staat stelt uw computer te herkennen wanneer u een volgende keer terugkomt om uw favoriete pizza te bestellen.

U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies en vergelijkbare methoden wordt geweigerd. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Koppelingen naar andere sites

Onze website kan koppelingen naar andere websites van derde partijen bevatten. Een koppeling naar een website van een derde partij houdt geen bevestiging in van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze website of de bijbehorende inhoud en iedere verzameling van informatie door een dergelijke website is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende website.

Hoe kunt u zich afmelden voor berichten die u van ons ontvangt

 1. Als u geen sms-berichten van ons meer wilt ontvangen, beantwoordt u een van onze smsberichten met het woord STOP. Houd er rekening mee dat uw telefoonaanbieder het gebruikelijke tarief voor het verzenden van een sms in rekening zal brengen.
 2. Als u geen e-mailberichten van ons meer wilt ontvangen, klikt u op de koppeling voor afmelden.
 3. Als u uw gegevens uit onze marketing- en communicatiedatabases wilt verwijderen, stuurt u een e-mailbericht naar de privacymedewerker via privacy@dominos.nl.

Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over een inbreuk op dit beleid of de privacybeginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Telecommunicatiewet kunt u deze via de onderstaande contactgegevens indienen bij de coördinator voor het privacybeleid van Domino's. U moet voldoende details over u klacht verstrekken en eventueel stavende bewijsstukken en/of informatie.

De coördinator voor het privacybeleid van Domino's zal uw klacht onderzoeken en vaststellen welke maatregelen we zullen treffen om uw klacht te verhelpen. Wij zullen contact met u opnemen als we eventueel aanvullende informatie van u nodig hebben en wij zullen u schriftelijk in kennis stellen van het besluit van de coördinator voor het privacybeleid van Domino's. Als u niet tevreden bent met het besluit, kunt u contact met ons opnemen om uw bezwaren te bespreken of een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met de coördinator voor het privacybeleid van Domino: Franklinweg 33, 4207 HX Gorinchem, + 31 (0) 183 696300 of privacy@dominos.nl.