Happy December

Iedere dag een unieke deal in de Domino's App! 🎄🎁

Van 1 t/m 24 december staat de Domino's App in het teken van de appvent kalender. Iedere dag is hier een nieuwe, unieke deal te vinden die één dag geldig is. De deals vind je in het kopje 'Deals' in de app. Twijfel dus niet te lang, download de app en bestel snel 😍

Bestel nu

De nieuwe Domino's App in de Apple Store De nieuwe Domino's App in Google Play

FAQ

Waar kan ik het cadeau of de winactie van vandaag zien?

Je kunt het cadeau of de winactie van de dag elke dag ontdekken via de Domino’s app en via de stories op onze pagina’s op Facebook en Instagram.

Hoe maak ik gebruik van het cadeau of de winactie van vandaag?

Je vindt het cadeau of de winactie van vandaag exclusief in onze Domino’s app. Om het cadeau of de winactie van vandaag te zien start je een bestelling en klik je in de onderste balk op ‘Deals’. Voeg vervolgens de coupon toe aan je winkelmandje en plaats je bestelling. Kortingen zie je direct in je winkelmandje en winnaars van winacties maken we later bekend.

Doe ik automatisch mee aan winacties?

Om mee te doen aan een winactie start je een bestelling in de Domino’s app en voeg je de coupon van de winactie toe aan je winkelmandje. Wanneer je jouw bestelling plaatst met de coupon in jouw winkelmandje, doe je automatisch mee. Hoe je een coupon toevoegt aan jouw winkelmandje lees je bij de vraag hierboven.

Ik heb de app nog niet. Waar kan ik deze downloaden?

Onze app is beschikbaar voor IOS- en Android-toestellen. Je kunt onze app hier downloaden

Hoe lang duurt de hAPPy december-actie en waar vind ik de voorwaarden van deze actie?

Deze actie loopt tot en met 24 december 2023. Je vindt gedurende de actie elke dag 1 cadeau of winactie op de deals-pagina in de app. De actievoorwaarden van deze actie vind je onderaan deze pagina.

Actievoorwaarden ‘Happy December’ campagne

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Happy December’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan het Defensiedok 4 te (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De Actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, is Organisatie gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

  • Deze Actie begint op 1 december 2023 en eindigt op 24 december 2023 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De Actie
 • Krijg iedere dag in de Domino’s App een cadeau of maak kans op een prijs. Van 1 t/m 24 december 2023 zal er iedere dag een cadeau in de vorm van een deal of prijs zichtbaar worden in de app. Deelnemers kunnen op die dag eenmalig gebruik maken van de deal/prijs van de dag door deze aan hun winkelmandje toe te voegen. Het cadeau van de dag verloopt aan het einde van de dag (23:59) of wanneer de voorraad op is, waarna ook het ook niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de desbetreffende deal/prijs.

 

 • De kortingen en/of gratis producten bij je bestelling zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

 • Verdere voorwaarden voor de deal van de dag staan benoemd in de App bij de desbetreffende deal (bijv. geldigheid bij afhalen en/of bezorgen, etc).

 • Deals met gratis upgrade geven een kortingsbedrag van de meest voorkomende upgrade prijs.

 • Organisator is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of assortimentswijzigingen en hier kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

 

 • Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en is enkel geldig bij orders die via de Domino’s app worden geplaatst.

 

 • De deal of prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.

 

 • Bij het plaatsen van een order met de vouchercode behorende bij deze Actie, verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de Actievoorwaarden.

 • In geval van fraude en/of onrechtmatige beïnvloeding (bijv. manipulatie van software) van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele kortingen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname of meerdere accounts op naam van dezelfde persoon zal als fraude worden beschouwd.

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

 • Om gebruik te kunnen maken van de deal van de dag moet de klant gebruik maken van de vouchercode in de Domino’s App.

 

 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

 • De Actie is alleen geldig in Nederland.

 

 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

 

 • In het geval dat er een voucher wordt toegevoegd waarmee de klant automatisch kans maakt op een grotere prijs, dan gaat de Deelnemer er automatisch mee akkoord dat de Organisator de Deelnemer zal benaderen via e-mail in het geval dat de Deelnemer winnaar (hierna: “Winnaar”) is van de desbetreffende prijs. De Winnaar heeft 48 uur de tijd om te reageren op de e-mail met de benodigde informatie voor het verstrekken van de prijs. Indien er binnen 48 uur geen reactie volgt, vervalt de prijs en zal de Organisator een nieuwe Winnaar benaderen. De Winnaar zal willekeurig gekozen worden uit de redempties van de desbetreffende dag. De benodigde informatie voor het verzenden van de prijs (bijv. naam & adres) zal dan gedeeld worden met een derde partij, welke ervoor zorgt dat de prijs bij de Winnaar aankomt. Het design van de Prijs kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.

 

 • In het geval dat er een voucher wordt toegevoegd waarmee de Deelnemer automatisch een prijs wint, geldt het principe “op = op”. De voorraad in de winkel is hierbij leidend. Hierdoor kan het voorkomen dat de prijs op is, ook al heeft de Deelnemer wel de desbetreffende voucher toegevoegd. In het geval van een kledingartikel zal deze enkel worden weggegeven bij afhaal orders die via de app worden geplaatst. De Deelnemer moet dus zelf de order + het kledingartikel afhalen. Het kledingartikel wordt in 1 maat en uitvoering aangeboden. Hierin zijn geen wijzigingen mogelijk.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de Deelnemer in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

 

 • Gebruik van de Prijs is volledig voor eigen risico van de Deelnemer. Organisator is niet aansprakelijk voor (letsel)schade, gevolgschade, verlies of andere vormen schade.

 

 • Deelnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Prijs volgens de Nederlandse wetgeving.

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de App of links naar de websites van derden.

 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de app. Organisator respecteert de privacy van haar Deelnemers en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

 • De Deelnemer heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

 

 

 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator.

 

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.