BESTEL ONLINE
 1. WIE ZIJN WIJ

De verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die wordt beschreven in dit privacybeleid is DOMINO’S PIZZA NETHERLANDS B.V. - Franklinweg 33, 4200 AC Gorinchem, Nederland (hierna aangeduid als "Domino's" of "wij").

 

 1. WAAR DIT PRIVACYBELEID OP VAN TOEPASSING IS

Dit privacybeleid is van toepassing op de Domino's dating app ("App") die door Domino’s wordt aangeboden. Dit privacybeleid beschrijft de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons in verband met de App.

 

 1. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Om van de App gebruik te kunnen maken, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van je, zoals door jou opgegeven aanmeld- en profielgegevens, en de gegevens die gegenereerd worden tijdens het gebruik van de App. Hieronder vind je meer informatie over de persoonsgegevens die we van je verzamelen, verwerken en opslaan.

 

Registratiegegevens

Wanneer je een account aanmaakt, verstrek je ons ten minste je aanmeldgegevens ("Registratiegegevens") waaronder je:

  • (gebruikers)naam
  • e-mailadres; en
  • leeftijdscategorie.

Daarnaast heb je bij het aanmaken van je account de mogelijkheid (maar niet te verplichting) om de volgende gegevens te verstrekken ("Aanvullende Profielgegevens"):

  • profielfoto(s);
  • geslacht;
  • regio/provincie waar je woont;
  • seksuele voorkeur; en
  • Verdere informatie die je op je profiel ( in je "bio") plaatst.

Deze informatie kun je op vrijwillige basis op je profiel plaatsen. Als je dergelijke gegevens over jezelf verstrekt, komen deze gegevens op je profiel te staan en ga je er mee akkoord dat wij deze gegevens aan andere gebruikers bekend maken.

 

De Registratiegegevens die wij verzamelen hebben we nodig om de App aan je te kunnen aanbieden en samen met de Aanvullende Profielgegevens helpen ze ons de App te optimaliseren. Daarnaast vragen wij je mogelijk (apart) toestemming voor toegang tot je camera of fotoalbum om deze gegevens aan je profiel toe te kunnen voegen.

 

Zodra je account is aangemaakt en je bent ingelogd kun je Registratiegegevens en Aanvullende Profielgegevens altijd inzien, updaten en aanpassen.

 

Waarschuwing: denk goed na welke informatie je over jezelf op je profiel wilt zetten en publiek bekend wilt maken. Wij raden je sterk af om e-mailadressen, URL's, chatgegevens, telefoonnummers, volledige namen of adressen, creditcardgegevens, nationale identificatienummers, rijbewijsgegevens of andere gevoelige informatie op je profiel te plaatsen, omdat deze vatbaar zijn voor misbruik. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens of je account te verwijderen als je dit toch doet.

 

Gebruiksgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de App zullen we je de door jou opgegeven informatie gebruiken om je te matchen met je favoriete pizza's en de gebruikers van onze App waarvan wij denken dat ze misschien wel een goede 'match' met je zijn.

 

Daarnaast verzamelen we hardware- en software-informatie (zoals IP-adres, model, taalinstellingen, crashes en besturingssysteem) over het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de App. Deze gegevens worden alleen verwerkt om de App naar behoren te laten functioneren en (je gebruikservaring van) de App te optimaliseren.

 

Om het succes van onze App te meten en de App verder te verbeteren houden we daarnaast geaggregeerde statistieken bij over het totaal aantal matches en downloads, alsook statistieken naar aanleiding van promoties in de App. Deze informatie is geaggregeerd en niet te herleiden tot onze gebruikers.

 

Overige gegevens

 • Wanneer je gebruik maakt van de chatfunctionaliteit in de App verwerken we je gesprekken met andere gebruikers als onderdeel van de werking van de App.
 • Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, verwerken we je contactgegevens om je op de hoogte te stellen van promoties en aanbiedingen (bijvoorbeeld door het sturen van pushberichten in de App).
 • Indien je deelneemt aan onze promoties, evenementen of prijsvragen, verzamelen wij de informatie die je verstrekt voor de registratie of deelname. Dergelijke deelname is geheel op vrijwillige basis.
 • Als je ons benadert, ontvangen we daarbij gegevens van je (zoals je e-mailadres) welke wij gebruiken om met je te corresponderen en om aan je mogelijke verzoeken te voldoen. Deze gesprekken bewaren wij voor 5 jaar (inclusief klachten van andere over jou of andersom).

 

 1. COOKIES EN ANDERE VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

We gebruiken en kunnen derden toestaan cookies en soortgelijke technologieën (zoals webbakens, pixels) te gebruiken om jou en/of jouw apparaat/apparaten te herkennen. Wij gebruiken deze cookies hoofdzakelijk om de verschillende functionaliteiten van de App aan te bieden en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken in de App en op onze websites verwijzen wij je graag naar ons algemene Cookiebeleid, waarin we in meer detail beschrijven hoe je het gebruik hiervan kunt beheren via je browserinstellingen en andere hulpmiddelen.

 

 1. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

Hiervoor beschreven we al een aantal doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken. Voor de volledigheid volgt hieronder een opsomming van alle verschillende doeleinden en op basis van welke grondslagen we dit doen.

 • Om je account aan te maken, te beheren en de App aan je te leveren;
 • Om je pizzavoorkeuren te bepalen door middel je profiel en onze vragenlijsten;
 • Om je in contact te brengen met andere gebruikers door profielen te analyseren en zinvolle matches aan te bevelen of zichtbaar te maken;
 • Om de chatfunctionaliteit te laten werken;
 • Om je te kunnen laten deelnemen aan prijsvragen of andere promoties;
 • Om met je te communiceren en mogelijk aan je verzoek te voldoen indien je contact met ons opneemt;
 • Om je (indien u daar toestemming voor heeft gegeven) relevante promoties, aanbiedingen en advertenties aan te bieden (bijvoorbeeld via pushberichten;
 • Om de App te verbeteren en eventueel nieuwe diensten of applicaties te ontwikkelen (bijvoorbeeld het aanpassen van bepaalde functionaliteiten op basis van feedback en/of gebruiksgedrag);
 • Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, te detecteren en te bestrijden (bijvoorbeeld het analyseren van gebruik ter voorkoming of kunnen aanpakken van wangedrag of andere frauduleuze activiteiten);
 • Ter naleving van onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld ten behoeve van belastingverplichtingen of soortgelijke plichten).

Om je informatie te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, beroepen we ons op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Voor het nakomen van een contract dat we met je aangaan: Bijvoorbeeld wanneer je een profiel aanmaakt, en wanneer je meedoet aan een door ons georganiseerde prijsvraag.
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Domino's of andere derde partijen (waarbij jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen): Bij controle op fraude bij gebruik van de App, maar ook in het kader van verbetering en bescherming van de App, voor het onderzoeken van klachten en beantwoorden van (door jou gestelde) vragen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting(en): In het kader van fiscale verplichtingen of waar Domino's verplicht is te reageren op handhavingsverzoeken.

Met jouw toestemming: Bijvoorbeeld wanneer je je verdere promoties of aanbiedingen willen sturen, of in de gevallen waar je jouw profiel verrijkt met (niet vereiste) (gevoelige) gegevens. Wanneer we je om toestemming vragen zullen we het doel op dat moment nader toelichten. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens als opgenomen in paragraaf 10.

 

 1. HOE WE JE GEGEVENS DELEN

Om je de App aan te bieden worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld die wij inschakelen om ons te helpen bij het uitvoeren en aanbieden van de App.

 • Met andere gebruikers

Je deelt informatie met andere gebruikers wanneer je vrijwillig informatie op de App openbaar maakt (inclusief je openbare profiel). Wees alsjeblieft voorzichtig met je informatie en zorg ervoor dat de inhoud die je deelt dingen zijn waarvan het geen probleem is dat deze openbaar zichtbaar zijn, aangezien jij noch wij kunnen bepalen wat anderen doen met je informatie als je het eenmaal hebt deelt.

Als je ervoor kiest om de doelgroep te beperken voor het gehele of een gedeelte van je profiel of voor bepaalde inhoud of informatie over jezelf, dan zal deze zichtbaar zijn volgens je instellingen.

 • Met onze dienstverleners en partners

We gebruiken derde partijen om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van de App. Deze derde partijen helpen ons met verschillende taken, waaronder hosting en onderhoud van gegevens, analyses, klantenservice, marketing, advertenties, betalingsverwerking en beveiligingsactiviteiten.

We kunnen ook informatie delen met partners die advertenties verspreiden en ons helpen bij het adverteren voor de App. Wij kunnen bijvoorbeeld beperkte informatie over jou delen in afgebroken, niet-menselijke leesbare vorm aan reclamepartners.

 

We volgen een strikte screening voordat we een dienstverlener inschakelen of met een partner gaan samenwerken. Al onze dienstverleners en partners moeten instemmen met strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

 1. GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHTEN

De persoonsgegevens die wij ten behoeve van de App verzamelen worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") verwerkt.

 

Mocht dit voor de toekomst wijzigen zullen we deze gegevens op dezelfde wijze als beschreven in onze algemene privacy policy, onder het kopje "Met wie we deze gegevens delen, waar en wanneer?". Deze privacy policy is te vinden via https://www.dominos.nl/over-dominos/privacy.

 

 

 1. JOUW RECHTEN

Waar mogelijk kun je zelf je persoonsgegevens inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen, via de volgende oplossingen en hulpprogramma's:

 • In de App.Als je bent ingelogd op de App kun je via je accountinstellingen de informatie die je aan ons hebt verstrekt inzien, corrigeren of verwijderen.
 • Apparaat instellingen. De meeste apparaten/telefoons hebben machtigingssystemen voor specifieke soorten gegevens, meldingen, en (push)berichten. Je kunt op je apparaat de instellingen wijzigen voor de verzameling van de informatie of de weergave van pushberichten (bijvoorbeeld door het tonen van berichten van de App te accepteren of weigeren). Wees je er wel van bewust dat de App (of bepaalde functionaliteiten daarin) mogelijk beperkte of volledige functionaliteit verliezen als je toestemming tot verzameling weigert of stopt.
 • De-installeren. Je kunt de verzameling van persoonsgegevens door de App stoppen door deze te verwijderen met behulp van het standaard de-installatieproces van je apparaat. Als je de App van je mobiele apparaat verwijdert, blijft de unieke ID die aan je apparaat is gekoppeld wel opgeslagen. Als je dan (op een later moment) de toepassing opnieuw op hetzelfde mobiele apparaat installeert, kunnen we deze ID opnieuw koppelen aan eerdere activiteiten.
 • Verwijdering. Je kunt je account verwijderen door een verwijderingsverzoek te sturen naar social@dominos.nl.

 

Op grond van toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving heb je een aantal rechten die je (geheel of gedeeltelijk) kunt inroepen. Je hebt het recht om ons om een ​​kopie van je persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van je persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die je verstrekt voor een contract of met jouw toestemming in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens door te geven (over te dragen) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Ook kun je in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel of wettelijk vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor commerciële communicatie).

 

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan je verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, als deze de rechten van een derde zou schenden (met inbegrip van onze rechten), of als je ons vraagt ​​om informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of waarbij wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om deze te bewaren. Wanneer we reageren op een verzoek dat je hebt ingediend, zullen we je uiteraard informeren over de relevante (wettelijke) ontheffingen waar wij ons op baseren die voor dat specifieke verzoek gelden.

 

Om je rechten uit te kunnen oefenen, of om andere informatie te krijgen, kun je contact met ons – of met onze functionaris voor gegevensbescherming – opnemen. De contactgegevens vind je in paragraaf 9. Let wel: voor je eigen bescherming, of de bescherming van andere gebruikers kunnen we je vragen een identiteitsbewijs te verstrekken voordat we een ingediend verzoek kunnen beantwoorden.

 

Als je (verder) onopgeloste kwesties hebt, heb je te alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsinstantie waar je woont, werkt of waar je denkt dat een schending heeft plaatsgevonden.

 

 1. HOE NEEM JE CONTACT MET ONS OP

Als je meer wilt weten over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, als je bezorgd bent over hoe we je gegevens verwerken, of als je je wilt afmelden voor direct marketing, kun je:

 • e-mailen naar: privacy@dominos.nl; of
 • schrijven naar: DOMINO’S PIZZA NETHERLANDS B.V., Franklinweg 33, 4207 HX Gorinchem.

Zoals al eerder aangegeven: voordat we je informatie kunnen verstrekken of mogelijke fouten corrigeren, kunnen we je vragen om je identiteit te bevestigen en/of ons extra informatie te verstrekken zodat wij aan je verzoek kunnen voldoen.

 

 1. HOE WE JOUW GEGEVENS BESCHERMEN

We doen ons best om de persoonsgegevens die we van je verwerken te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging en je persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetgeving te verwerken.

 

We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en evalueren regelmatig onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie om onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij te werken. Hoewel we alle mogelijke maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen, kunnen we echter niet garanderen, dat je persoonsgegevens, chats en andere communicaties altijd beveiligd blijven.

 

We kunnen dan ook je gebruik van alle of een deel van de App zonder kennisgeving opschorten als we een inbreuk op de beveiliging vermoeden of vaststellen. Als je van mening bent dat je account of informatie niet langer veilig is, neem dan vooral zo snel mogelijk contact met ons op via de contactgegevens als vermeld in dit privacybeleid.

 

Wij wijzen enige vertegenwoordiging of garantie van de hand die, nadrukkelijk of impliciet, betrekking heeft op enige veiligheidsbreuken, schade van je apparaat of enig verlies of onbevoegd gebruik van uw registratiegegevens of andere data.

 

 1. HOE LANG WE JE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren persoonsgegevens uitsluitend zolang wij deze nodig hebben voor de doeleinden (zoals uiteengezet in paragraaf 5) en zoals wettelijk toegestaan. Je accountgegevens verwerken we zolang je een actieve gebruiker van de App bent en gedurende één jaar daarna. Je accountinformatie wordt dus tot één jaar na verwijdering van je account bewaard, hoewel het account natuurlijk niet meer (publiekelijk) zichtbaar is in de App.

 

Ons uitgangspunt is dat we je gegevens (i) één jaar na verwijdering van je account of (ii) twee jaar onafgebroken inactiviteit verwijderen of anonimiseren. Uitzonderingen hierop zijn als:

 1. we de gegevens langer moeten bewaren om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zo worden bijvoorbeeld registraties van toestemmingen tot onze voorwaarden, en andere soortgelijke toestemmingen gedurende vijf jaar bewaard);
 2. er een openstaande kwestie, claim of geschil is dat vereist dat wij de relevante gegevens bewaren totdat deze is opgelost; of
 3. de informatie wordt bewaard voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, zoals fraudepreventie en het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Mogelijk moet er bijvoorbeeld informatie worden bewaard om te voorkomen dat een gebruiker die werd verbannen wegens onveilig gedrag of beveiligingsincidenten een nieuw account opent.

 

We willen je erop wijzen dat zelfs wanneer je de gegevens van je profiel verwijdert, of je gehele account verwijdert, kopieën van die gegevens mogelijk zichtbaar zijn, in zoverre als die gegevens zijn gedeeld met anderen, of zijn opgeslagen door andere gebruikers van de App dan wel zijn gedeeld met zoekmachines. Wij kunnen dit niet controleren, nog kunnen wij daarvoor enige aansprakelijkheid aanvaarden. Indien je applicaties of websites van derden toegang hebt gegeven tot je persoonsgegevens, dan is het mogelijk dat zij dergelijke gegevens ook bewaren.

 

 1. BELEID INZAKE LEEFTIJD

De App is bestemd voor gebruikers van 18 jaar of ouder. We staan geen gebruikers jonger dan 18 jaar toe op de App. We verzamelen dan ook niet bewust persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

 

Als je vermoedt dat een gebruiker jonger dan 18 is, kun je dit melden via de contactgegevens als vermeld in dit privacybeleid. Als we vermoeden dat een kind, minderjarige of iemand anders onder de leeftijd van 18 zich heeft aangemeld, dan zullen we stappen ondernemen om de registratie van die persoon ongedaan te maken en hun persoonsgegevens van de App verwijderen. In dat geval zullen we het e-mailadres en IP-adres bewaren om te voorkomen dat deze persoon onze regels ontwijkt door een nieuw profiel aan te maken.

 

 1. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. De meest actuele versie van dit privacybeleid is beschikbaar via [www.dominos.nl/dominos-dating/privacyvoorwaarden]. Eventuele wijzigingen zullen we op gepaste wijze communiceren.

 

Dit privacybeleid werd voor het laatst aangepast op: 9 november 2018