BESTEL ONLINE

Inside Domino's   Privacy Policy

 

PRIVACY POLICY

Overzicht van de manier waarop we uw gegevens gebruiken

 • Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, Domino’s Pizza Netherlands B.V., (ook aangeduid als "Domino's " of "ons") persoonsgegevens van de klanten verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.
 • Domino’s, die de websites, mobiele applicaties enactiviteiten op de sociale media (“online diensten”) beheert, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie.
 • Domino’s verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze online diensten gebruikt, als u per telefoon of in een winkel van Domino's (let op: sommige winkels kunnen van onze zelfstandige franchisenemers zijn) een bestelling plaatst, of als u op een andere manier met ons communiceert.
 • Domino's gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk:
  • om uw bestellingen te verwerken;
  • voor het verstrekken van online diensten waaronder klantaccounts;
  • voor het beheer van klantenrelaties: vragen beantwoorden, vorderingen verwerken, feedback verzamelen, informatie verzamelen over nieuwe producten, aanbiedingen en diensten en het communicieren van aanbiedingen en acties;
  • om gepersonaliseerde advertenties aan te reiken; en
  • om analyses uit te voeren.
 • Persoonsgegevens worden gedeeld met (i) ons moederbedrijf en de bedrijvengroep van Domino's, (ii) onze zelfstandige franchisenemers en onze eigen winkels die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestellingen en (iii) onze dienstverleners.
 • Persoonsgegevens kunnen onder andere worden doorgegeven naar Australië waar het hoofdkantoor van ons moederbedrijf is gevestigd.
 • Indien wij uw toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld bij het plaatsen van cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
 • In deze Privacyverklaring wordt meer informatie gegeven over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van de door Domino's uitgevoerde verwerking. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen in "Welke rechten heb ik?".

Wat behandelt deze verklaring niet?

Veel van onze winkels worden door franchisenemers geëxploiteerd. Deze franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers en daarom ook zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring geldt niet voor onze franchisenemers aangezien elke franchisenemer zelf verantwoordelijk is voor de naleving van privacywetgeving. Voor meer informatie over hun privacy- en gegevensbeschermingspraktijken, waaronder ten aanzien van persoonsgegevens die per telefoon en/of in de winkel zijn verstrekt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de betreffende franchisenemer, welke wordt getoond in de winkel.

Hoe verzamelt Domino’s uw gegevens?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we van of over u verzamelen via de volgende methoden:

 • Online omgeving. Op de consument gerichte websites en applicaties van Domino's, waaronder mini-websites die we beheren op sociale netwerken van derden zoals Facebook.
 • E-mail, sms-berichten en andere elektronische communicatie.
 • Social media activiteiten.
 • Bezorgdiensten. We ontvangen de gegevens over uw bestelling via bezorgdiensten en platformen zoals Thuisbezorgd.
 • Spraakdiensten. We ontvangen de gegevens over uw bestelling via spraakdiensten zoals Google Home.

Opgelet: persoonsgegevens, die we via één methode verzamelen (bijv. via een website van Domino's), combineren we met persoonsgegevens die we via een andere methode verzamelen (bijv communicatie met Domino's).

De meeste persoonsgegevens verstrekt u ons vrijwillig. In sommige gevallen echter is het verstrekken van dergelijke gegevens nodig voor het leveren van diensten. Dat betekent dat we bepaalde diensten niet kunnen leveren zonder deze gegevens. Bijvoorbeeld, het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van uw bestelling. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we uw bestelling niet afronden of onze producten afleveren op uw adres. We informeren u wanneer het verstrekken van persoonsgegevens is vereist. Alle andere informatieverstrekking is optioneel.

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonsgegevens:

Gegevens over uw transacties:

·         uw voor- en achternaam;

·         bijzonderheden over uw bestelling, waaronder facturatie- en besteladressen;

·         uw leeftijd/geboortedatum;

·         uw betalingsmethoden, betalingsgegevens, waaronder kaartgegevens wanneer u ervoor kiest online te betalen;

·         uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer;

·         gekochte producten en diensten, prijzen;

·         informatie over de rekening die u gebruikt voor toegang tot onze online diensten, het kopen of gebruiken van onze producten en diensten (gebruikersnaam, wachtwoord en soortgelijke gegevens);

·         uw marketingvoorkeuren, waaronder alle toestemming die u ons hebt gegeven (indien gevraagd);

·         informatie over uw profiel (populaire producten en diensten, tijdstippen waarop u ons bezoekt enz.);

·         informatie betreffende de browser of het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website/applicaties, waaronder uw IP-adres.

·         andere persoonsgegevens die u met uw instemming aan ons doorgeeft wanneer u met ons communiceert.

 

 

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de rechtsgrondslag voor dit gebruik?

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het nakomen van een contract, of om maatregelen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een account aanmaakt, een bestelling plaatst of meedoet aan een door ons georganiseerde prijsvraag. Dit omvat:
  • de verwerking van uw bestelling en het zorgen voor de levering/uitgifte van onze producten, en het tonen van de status van uw bestelling via schermen in de winkel en/of SMS berichten. het beheer van uw account op onze platformen (websites en applicaties),
  • het aannemen van betalingen,
  • communicatie met u.
 • Zoals vereist door Domino's om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:
  • we gebruiken uw informatie voor de levering van door u aangevraagde producten en diensten en reageren op eventuele opmerkingen die u ons toestuurt,
  • we controleren het gebruik van onze websites/applicaties en online diensten en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites/applicaties, zowel on- als offline, te controleren, verbeteren en te beschermen,
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het personaliseren van onze websites/applicaties, producten en diensten voor u,
  • wanneer u een creditkaart of betaalpas gebruikt ter betaling, gebruiken we ook derden voor de controle van de geldigheid van de bankgegevens, het rekeningnummer en kaartnummer teneinde fraude te voorkomen (zie doorgeven van gegevens hieronder),
  • we controleren accounts voor het voorkomen, onderzoeken en/of melden van fraude, misleiding, beveiligingsincidenten of overtredingen/misdrijven, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving,
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het onderzoeken van klachten die we van u of anderen hebben ontvangen over onze websites/applicaties of onze producten en diensten,
  • we gebruiken gegevens zo nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden; en
  • we kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, testen en enquêtes.
 • Waar u ons toestemming voor geeft:
  • om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met onze Cookieverklaring en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt,
  • in andere gevallen waarbij we u om toestemming vragen, gebruiken we de gegevens voor het doel dat we op dat moment toelichten.
 • Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:
  • om te reageren op verzoeken van overheden of handhavingsinstanties in het kader van een onderzoek,
  • in het kader van verzoeken tot toegang van betrokkenen zoals voorzien door toepasselijke wetgeving.

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Waar we afhankelijk zijn van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische grondslagen kunnen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij u direct marketing sturen zonder uw toestemming, in gevallen waarin onze gerechtvaardigde belangen prevaleren.

U hebt het recht u op elk moment af te melden van direct marketing.. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen (als dit een elektronisch bericht is), of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens, of rechtstreeks via: (HTTPS://WWW.DOMINOS.NL/VRAGEN-EN-FEEDBACK).

Met wie we deze gegevens delen, waar en wanneer?

We delen uw persoonsgegevens met ons moederbedrijf en de bedrijvengroep van Domino's . U vindt hieronder een lijst van de bedrijvengroep van Domino’s en hun contactgegevens:

DOMINO’S PIZZA NETHERLANDS B.V. - Defensiedok 4, 3433 KL Nieuwegein, Nederland

DOMINO’S PIZZA BELGIUM B.V.B.A -Uitbreidingsstraat 512, 2600 België

HVM PIZZA S.P.R.L.– 4 Rue Olympe de Gouges – 92230 GENNEVILLIERS, Frankrijk

DOMINO’S PIZZA ENTREPRISES LTD- Level 5, KSD1, 485 Kingsford Smith Drive, Hamilton QLD 4007, Australië

DOMINO’S PIZZA DEUTSCHLAND GmbH - Am Sandtorkai 75-77 - D-20457 Hamburg, Duitsland

DOMINO’S PIZZA FRANCE S.P.R.L. - 4 Rue Olympe de Gouges – 92230 GENNEVILLIERS, Frankrijk

We delen uw persoonsgegevens met franchisenemers van Domino's, die zelfstandige opdrachtnemers zijn, voor de hierboven omschreven doeleinden, bijvoorbeeld voor de verwerking van uw bestelling, de verbetering van onze productenen direct marketing.

Persoonsgegevens worden ook gedeeld met onze dienstverleners, die ze namens Domino's verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. We gebruiken derde leveranciers in het bijzonder voor het aanbieden van onze websites,en applicaties (bijv. Microsoft Azur/Amazon), beveiliging (bijv. Google reCAPTCHA), uitvoeren van onderhoud, betalingsdiensten (bijv. Adyen), animaties, klachtafhandeling (Critizr), direct marketing en analysediensten (bijv. Google Analytics, Selligent, CM Telecom). We delen uw gegevens met online bezorgdiensten (bijv. Thuisbezorgd) teneinde de via hun platform geplaatste bestellingen af te handelen.

Persoonsgegevens worden gedeeld met overheidsinstellingen en/of handhavingsinstanties indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of vereist is in verband met de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat ons bedrijf wordt verkocht aan of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en de gegevens worden gedeeld met de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

Informatie wordt doorgegeven naar landen buiten de EER zoals Australië en de VS. Wanneer dergelijke informatie wordt doorgegeven naar buiten de EER en dat land niet beschikt over een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, worden gegevens op gepaste wijze beschermd door gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, of de Bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers van een dienstverlener. Als u meer wilt weten over het betreffende mechanisme, kunt u een verzoek doen via de onderstaande gegevens.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Accountgegevens verwerken we zolang u een actieve gebruiker van onze websites bent en gedurende 3 jaar daarna.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (zodat wij uw verzoek kunnen implementeren). We maken ook voor onbepaalde tijd aantekening van het feit dat u ons hebt gevraagd u geen direct marketing te sturen of uw gegevens te verwerken zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract of voor een prijsvraag, bewaren we de gegevens gedurende 3 jaar na uw laatste interactie met ons.  

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om ons om een ​​kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens door te geven (over te dragen) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Ook kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel of wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, als deze de rechten van een derde zou schenden (met inbegrip van onze rechten), of als u ons vraagt ​​om informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of waarbij wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om deze te bewaren. Relevante ontheffingen zijn opgenomen in zowel de AVG als in de Franse, Nederlandse, Belgische en Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. We houden u op de hoogte van relevante ontheffingen waar wij ons op baseren bij het reageren op verzoeken die u indient.

Voor de uitoefening van deze rechten, of om andere informatie te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen – of met onze functionaris voor gegevensbescherming – met de onderstaande gegevens. Als u onopgeloste kwesties hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen  bij een gegevensbeschermingsinstantie van de EU waar u woont, werkt of waar u denkt dat een schending heeft plaatsgevonden.

Hoe neem ik contact op met u?

Als u meer wilt weten over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken of als u bezorgd bent over hoe we uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, kunt u:

 • e-mailen naar: privacy@dominos.nl
 • of schrijven naar: DOMINO’S PIZZA NETHERLANDS B.V., Defensiedok 4, 4207 HX Nieuwegein.

Alvorens we u informatie kunnen verschaffen of mogelijke fouten corrigeren, kunnen we u vragen om uw identiteit te bevestigen en/of ons extra informatie te verstrekken zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek.

Informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Voor meer informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die we gebruiken, verwijzen we u naar HTTPS://WWW.DOMINOS.NL/OVER-DOMINOS/COOKIES.

Update van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. In sommige gevallen kunnen we u ook actief informeren over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.