BESTEL ONLINE

 Terug naar de actiepagina

 Actievoorwaarden Domino’s 250e winkel

 

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Domino’s 250e winkelactie (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Franklinweg 33 te (4207 HX) Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend. De actievoorwaarden zijn te vinden op DOMINOS.NL.
  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website DOMINOS.NL.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  • De gratis frisdrank of dessert actie begint op maandag 11 juni 2018 en eindigt op 17 juni 2018.
  • De pizza voor €1 actie begint op zaterdag 16 juni 2018 (lokale openingstijd vestiging) en eindigt op zaterdag 16 juni 2018 om 16:00 (of als het limiet van 250 verkochte pizza's is bereikt)

       2. De actie

De actie wordt gedefinieerd in 2 verschillende acties. De ene is enkel voor online (DOMINOS.NL) gebruik geschikt (1A) en de ander alleen voor offline (in de winkel) gebruik (1B)

1A.  In week 24 - 2018, ontvangt iedere 25e bezoeker van dominos.nl een gratis drankje of dessert. Onder desserts (in deze actie) vallen uitsluitend de cinnastix, poffertjes, lavacake en hot choco cakes. Onder drankjes (in deze acties) vallen alle frisdranken (m.u.v 0,5l varianten of meer) en 0,5l flesjes Chaudfontaine. Red bull varianten zijn uitgesloten van deze actie. 

1B.

 • De actie ‘250 pizza’s voor 1 euro per stuk’ is geldig in al onze filialen op 16 juni 2018 voor 16:00 (check bij jouw dichtstbijzijnde winkel welke tijd ze specifiek starten).
 • De actie kan maximaal 1 keer per klant gebruikt worden en is alléén geldig bij afhalen.
 • Het is een op = op actie. Na de verkoop van 250 pizza’s voor 1 euro per stuk zal de prijs veranderen naar de reguliere winkelprijs.
 • Tijdens de ‘250 pizza’s voor 1 euro per stuk’ is er keuze uit medium pizza’s in de smaken: Margaritha, Perfect Pepperoni en Chicken Kebab.

 

  • Door deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.
  • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

        3. Deelname

  • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.
  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten voor een willekeurige bestelling.

        4. Aansprakelijkheid

  • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.
  • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar website@dominos.nl

  Slotbepalingen

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino's.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te TBD
 1. Over Domino’s Pizza
  • Domino’s Pizza heeft wereldwijd ruim 11.000 vestigingen in meer dan 70 landen. De franchiseformule is sinds 1989 in Nederland gevestigd en heeft hier inmiddels 250 vestigingen. Als marktleider heeft Domino’s het grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 5 miljoen absoluut verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006 deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Japan, België en Nederland. Voor meer informatie, ga naar DOMINOS.NL.

 

Bestel nu